Karaman ilinde ne yetişir?

Başlıca tarım ürünleri, buğday, patates, kimyon, arpa, mercimek, nohut, ayçiçeği, soğan, pancardır. Ermenek ve Gülsu Vâdisi boyunda domates, kavun, karpuz, lahana başta olmak üzere her çeşit sebze yetiştirilir.

Editör: Karaman Haber
24 Şubat 2020 - 10:15

Karaman'da Ne Yetişir?

Karaman’da Tarım Toplam 882.193,37 ha olan Karaman İli arazisinin %30,03’nü tarım arazisi, %32,88’ni çayırmera, %18,25’ni orman fundalık ve %18,84’ünü de tarım dışı arazi oluşturmaktadır. Toplam 264.880,6 ha tarım arazisinin %74,76’sını tarla arazisi, %8,84’ünü nadas, %4,58’ini sebze, %10,10’unu meyve ve %1,72’sini ise bağ alanları oluşturmaktadır.

Başlıca tarım ürünleri,Elma olmak üzere buğday, patates, kimyon, arpa, mercimek, nohut, ayçiçeği, soğan, pancardır. Ermenek ve Gülsu Vâdisi boyunda domates, kavun, karpuz, lahana başta olmak üzere her çeşit sebze yetiştirilir. Elma, üzüm, armut, ayva, şeftâli erik, kiraz, vişne, nar, incir, zeytin ve antepfıstığı ilde yetiştirilen meyvelerdir.
TARIM SEKTÖRÜ

Tarım Arazileri
Karaman İli topraklarının kuzey kesimi step bitkileri, güney kesimini ise orman örtüsü ile kaplıdır. Arazisinin 2/3’ü dağlıktır. İl merkezi ovada kurulmuş, hemen güneyinde Torosların uzantıları yer almaktadır.
Karaman’ın toplam yüzölçümü 8.851.001 dekar olup bunun % 39’ unu tarım arazileri, % 21’ini çayır mera arazileri, % 27’ sini orman arazileri ve % 13’ ünü de diğer alanlar oluşturmaktadır.
İlimizin 346.848 ha’ lık toplam tarım arazisinin 252.584 ha’ lık (% 73) kısmı sulanabilir özellikte olmasına karşın sulanabilir alanın 108.681 ha’sı (%43)sulanmakta olup,143.903 ha (%57) alan teknik ve ekonomik olarak sulamaya elverişli olduğu halde su yetersizliği neden ile sulanamamaktadır.

Tarımsal Üretim
Karaman, tahıl ve bakliyat üretiminde önemli bir konuma sahiptir. Bölgede önemli miktarlarda buğday, arpa, mısır, şeker pancarı gibi ürünlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Karaman 39.000 ton kuru fasulye üretimi ile Türkiye’de 2. Sıradadır. Birçok üretimde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Karaman nohut üretiminde 4., yulaf üretiminde 5., şeker pancarı üretiminde 7., sıradadır.
Meyve üretimi bakımından ve özellikle elma üretimiyle bir meyve üretim merkezi konumundadır. Karaman elma üretiminde Ülkemizde 2. Sırada yer almaktadır. Ceviz üretiminde 3., badem üretiminde 8.’dir.
Çok çeşitli sebze üretiminin yapıldığı ilimizde kabak üretiminde Türkiye’de 7., taze soğan üretiminde 8., lahana üretiminde 9., salatalık üretiminde  ise  10. Sırada yer almaktadır.
Karaman İlinde güçlü bir şekilde var olan tarım sektörü; bölgede gıda sektörünü, gıda makine ve zirai makine sektörlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.
İlimizde büyük kapasitede bir adet meyve suyu işleme tesisi bulunmaktadır. Bölgede meyvecilik sektörünün yaygın olmasının ve narenciye gibi meyvelerin yetiştiği bölgelere komşu olması nedeniyle yeni meyve suyu işleme tesislerinin açılabileceği ön görülmektedir.
İlimizde elma üretiminde istenilen seviyelerde verimlilik elde edilebilmesi için bölgedeki kamu kurumları ile özel kuruluş ve STK’lar koordinasyon içerisinde çalışmaktadırlar. Bu bağlamda Türkiye’de ilk olacak Karaman Elma Borsası’nın kurulmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir. MEVKA öncülüğünde gerçekleştirilen seminerler, toplantılar ve çalıştaylarda sektörün yeni bir vizyon oluşturma çabaları devam etmektedir. Ön görülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve üreticilerin kurumsallaşması ile Karaman elmacılık sektörünün daha üst seviyelere geleceği beklenmektedir.

Hayvancılık
Arazisinin %21’i mera ve çayırlık alanlardan oluşan Karaman’da hayvancılık önemli bir sektördür. Düz ovalarda daha çok büyükbaş hayvancılığı yapılırken dağlık bölgelerde küçükbaş hayvancılığı yapılmaktadır. Bölgede 3 tanesi büyük kapasiteli toplamda 15 adet süt ve süt ürünleri tesisi mevcuttur. Son yılarda Ermenek Bölgesi tarafına inşa edilen barajlarda tatlı su balıkçılığı yapılması ile bölge halkı için yeni bir ekonomik kaynak oluşmuş durumdadır.


2018 yılı TÜİK verilerine göre Karaman'da hayvan varlığı aşağıdaki şekildedir:
 

  HAYVAN VARLIĞI    ADET
 Büyükbaş Hayvan Toplamı        68.266
 Küçükbaş Hayvan Toplamı       662.853
 Tek Tırnaklı Hayvan Toplamı     2.377
 Yumurta Tavuğu Sayısı     1.197.725

Karaman'da tarım sektörü hakTarımsal Karlılık Oranları Karaman ili tarımsal ürün sıralamasına bakıldığında sulama kısıtı bulunan arazilerde hububat üretiminin yoğun olarak yapıldığı görünmektedir. Buğday ve arpa üretim alanlarının toplam tarla arazilerinin içindeki payı %76,2’dir. Şeker pancarı üretim kotası ve sulama zorunluluğu nedeni ile tercih edilen bir ürün olmasına karşın tarla arazileri içinde %4.92’lik bir orana sahiptir. %17,07’lik bir alanda ise başta bakliyat olmak üzere diğer tarla ürünlerinin ekimi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca kiraz ve elma bölgenin önemli meyveleri konumundadır. Karaman İli Tarımsal Ürünlerinin Nisbi Karlılıkları incelendiği zaman Karaman ili için karlılık sıralaması aşağıdaki gibidir:

Konya Ovaları Projesi (KOP) Eylem Planı TR52 bölgesinde Konya –Karaman bölgesinin tarımsal alanlarından ve buna bağlı ekonomik büyüme potansiyellerinden en üst düzey yararlanmak amacıyla Konya Ovaları Projesi (KOP) kapsamında yatırımlar hız kazanmıştır; Ayrıca proje kapsamında detaylı bir eylem planı ile bölgede yapılması gereken detay çalışmalara yönelik bir eylem planı hazırlanmıştır. Bu planda; 1- Proje ile Konya ve Karaman illeri ile beraber Aksaray ve Niğde illerinin de yer aldığı Konya kapalı havzasına su transferi ve bu gelen sular ile mevcut suların en etkin şekilde kullanımına yönelik faaliyetler 2- Yine su ile beraber diğer tarımsal kaynakların etkin kullanımı için arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyetlerini, erozyon mücadele, mera ıslahı, biyolojik çeşitlilik ve kuraklıkla mücadele gibi başlıklarda çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik faaliyetler 3- Tarımsal üretimde verimliliğin ve çeşitliliğin arttırılmasına yönelik eğitim ve yayım hizmetleri, hayvansal üretimde verimliliğin arttırılması, bitkisel üretimde verimliliğin arttırılması, sulu ve kuru tarımın rehabilite edilmesi, organik ve iyi tarımın yaygınlaştırılması ve coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama sistemlerinin tarımın hizmetine sunulması faaliyetleri 4- kırsal alanda sosyal hayatın geliştirilmesi başlıklarında kültür sanat ve sporun yaygınlaştırılması, istihdamın geliştirilmesi ve köy altyapısının geliştirilmesine yönelik kalkınma planı ile uyumlu ve yapısal sorunların çözümüne yönelik planlamalar öngörülmektedir. Tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması, entegre bir şekilde yürütülmesi ve tarım envanterinin hazırlanması amacıyla 30 adet tarım havzası tespit edilmiştir. TR52 Düzey 2 Bölgesi ilçeleri bu havzalardan üçüne girmektedir. RAKAMLARLA KARAMAN’DA TARIM TARIM KARAMA N DEĞER KARAMAN SIRA TÜRKİYE’DE 1. İL DEĞER TÜRKİYE KARAMAN TR İÇİNDEKİ PAYI Toplam Tarım Alanı (dekar) 2.648.806 41. Konya 20.769.209 244.146.765 %1,08 Buğday Üretimi (ton) 132.288 46. Konya 1.515.303 19.674.000 %0,67 Şekerpancarı Üretimi (ton) 576.188 8. Konya 4.935.320 17.942.112 %3,21 Kuru Fasulye (ton) 28.470 2. Konya 69.446 212.758 %13,38 Havuç Üretimi (ton) 1.826 7. Konya 353.020 533.253 %0,34 Arpa Üretimi (ton) 101.809 22. Ankara 706.081 7.250.000 %1,40 Nohut Üretimi (ton) 15.490 14. Uşak 41.188 530.634 %2,92 Maydonoz (ton) 5.306 4. Hatay 20.310 56.332 %9,42 Ayçiçeği Üretimi (ton) 490 46. Edirne 332.894 1.320.000 %0,04 Patates Üretimi (ton) 11.638 37. Niğde 728.564 4.548.383 %0,26 Bal Üretimi (ton) 757 32. Ordu 10.380 81.113 %0,93 Organik Tarımla Uğraşan Çiftçi Sayısı 100 25. Aydın 1.382 11.179 %0,89 Organik Tarım Üretim (ton) 766 43. İzmir 28.669 331.361


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Reklamı Geç